Anasayfa /  Kurumsal Yönetim /  Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Holding Yönetim Kurulunun  27.06.2013 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı  Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümleri kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Komitede Yönetim Kurulunun  27.06.2013 tarihli kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Ulvi BEZİRCİ Yönetim Kurulu Üyesi Osman DUR , Yatırımcı ve Kurumsal ilişkiler Yetkilisi Korgün KUBAR görev almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

  • Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
  • Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.

Holding Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin  görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesince tarafından yerine getirilecektir


KOMİTE BAŞKANI
MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ  (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

1969 Konya doğumlu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Makine Mühendisi mezunu. İş hayatına 1991 yılın da Ankara da özel bir şirkette satış müdürü, olarak başladı ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1996-2002 yılları arasında Kombassan Holding bünyesinde Bilgi İşlem Direktörü olarak görev aldı
2002 yılından itibaren kendisine ait Bilgi Teknolojileri ve Haritacılık sektörlerinde iştigal eden 5 farklı şirketin Genel Müdürü ve Yön.Kur.Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.
İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

KOMİTE ÜYESİ
OSMAN DUR (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

Ali oğlu 1964 Konya doğumlu Osman DUR, 1984 yılında orta öğrenimini, 1988 yılında ise üniversite öğrenimini birinci derece ile tamamlayarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu ve master çalışmalarına başladı. Daha sonra kazanmış olduğu araştırma bursu ile Budapeşte Teknik Üniversitesi’nde master tez çalışmalarını tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak geçti ve Marmara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başladı. ABD Florida State Üniversitesi’nden almış olduğu araştırma bursu ile doktora çalışmalarını Florida State University National High Magnetic Field Laboratory’de tamamladı. 1998 yılında akademik çalışmalarını part time yürüterek özel sektör ve bürokraside görevlerini sürdürdü. Türksat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel
Müdürlüğü, Çalık Holding yönetim Kurulu Başkan Vekilliği gibi görevlerde bulunan Dr. Osman Dur evli ve dört çocuk babasıdır.

KOMİTE ÜYESİ
KORGÜN KUBAR (YATIRIMCI VE KURUMSAL İLİŞKİLER YETKİLİSİ)

1970 Konya doğumlu. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Kombassan Holding A.Ş. Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde çalışmaya başladı . 2001 yılında SMMM belgesini aldı. 2001-2011 yılları arasında arasında Kombassan Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanlığı bünyesinde Mali tabloların hazırlanması, mali tahlil, finansal analiz, yurt içi ve yurt dışı enformasyon kuruluşlarınca talep edilen mali tahlil ve finansal raporlarının hazırlanmasında Mali İşler Uzmanı olarak görev yaptı . 2011-2012 yıllarında Şirketin İMKB (BIST) Kotasyon çalışmasında görev aldı.
2012 yılında Sermaye Piyasası Lisanslama Kuruluşundan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansını almış , İleri Düzey Lisans çalışması devam etmektedir.
2013 Haziran ayında Bağımsız Denetim yetkilendirme işlemlerini tamamlamış , Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Yetki Belgesini beklemektedir.
Halen Kombassan Holding A.Ş.’nin SPK, BIST, MKK ve KAP işlemlerinden sorumlu Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Yetkilisi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.