Anasayfa /  Kurumsal Yönetim /  Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 17.10.2016 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.
Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Ulvi BEZİRCİ’nin Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Talha ARSLAN ve Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Korgün KUBAR’ın Komite üyeleri olarak seçilmişlerdir

Kurumsal Yönetim Komitesi;

  • Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
  • Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.

Holding Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin  görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesince tarafından yerine getirilecektir


KOMİTE BAŞKANI
MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ  (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

1969 Konya doğumlu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Makine Mühendisi mezunu. İş hayatına 1991 yılın da Ankara da özel bir şirkette satış müdürü, olarak başladı ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1996-2002 yılları arasında Kombassan Holding bünyesinde Bilgi İşlem Direktörü olarak görev aldı
2002 yılından itibaren kendisine ait Bilgi Teknolojileri ve Haritacılık sektörlerinde iştigal eden 5 farklı şirketin Genel Müdürü ve Yön.Kur.Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.
İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Çalışma hayatına 1991 yılında Ankara’da özel bir şirkette satış müdürü olarak başlayan Mustafa Ulvi BEZİRCİ’nin iş özgeçmişi;
1991-1996 Satış Müdürü / Genel Müdür Yrd.
1996-2002 Kombassan Holding A.Ş. Bilgi İşlem Direktürlüğü
2002-2012 Kendisine Ait 5 ayrı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı
2012-2016 Kombassan Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KOMİTE ÜYESİ
TALHA ARSLAN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

1974 Yozgat Sorgun doğumlu. İlk orta ve lise eğitimini Sorgun’da tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Kombassan Holding Teftiş Kurulu’nda göreve başladı. 2015 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Mali Müşavir, Evli ve iki çocuk babasıdır.

KOMİTE ÜYESİ
KORGÜN KUBAR (YATIRIMCI VE KURUMSAL İLİŞKİLER YETKİLİSİ)

1970 Konya doğumlu. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Kombassan Holding A.Ş. Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde çalışmaya başladı . 2001 yılında SMMM belgesini aldı. 2001-2011 yılları arasında arasında Kombassan Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanlığı bünyesinde Mali tabloların hazırlanması, mali tahlil, finansal analiz, yurt içi ve yurt dışı enformasyon kuruluşlarınca talep edilen mali tahlil ve finansal raporlarının hazırlanmasında Mali İşler Uzmanı olarak görev yaptı . 2011-2012 yıllarında Şirketin İMKB (BIST) Kotasyon çalışmasında görev aldı.
2012 yılında Sermaye Piyasası Lisanslama Kuruluşundan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansını almış , İleri Düzey Lisans çalışması devam etmektedir.
2013 Haziran ayında Bağımsız Denetim yetkilendirme işlemlerini tamamlamış , Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Yetki Belgesini beklemektedir.
Halen Kombassan Holding A.Ş.’nin SPK, BIST, MKK ve KAP işlemlerinden sorumlu Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Yetkilisi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.